Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • Lisek.JPG
  Lisek
 • Feliks.JPG
  Feliks
 • Mada.JPG
  Mada
 • Misio.JPG
  Misio
 • Tosia.JPG
  Tosia
 • Toska.JPG
  Tośka
 • Kornel.JPG
  Kornel
 • Feliks.JPG
  Feliks
 • 30.06.2014r-wyscigowa.JPG
  Rexona
  11400446
 • Mariska
  Marisa
  11200335
 • Matylda.JPG
  Matylda
 • Emir.JPG
  Emir
 • Rudy.JPG
  Rudy
 • Srut.JPG
  Śrut
 • Ciapunia.JPG
  Ciapunia
 • 20.08.15r.Kochanowskiego.JPG
  20.08.15r.
 • 29.08.15r.Wierzbicka.JPG
  29.08.15r.
 • 29.08.15r.Sadkow.JPG
  29.08.15r.
 • 29.08.15r.Chrobrego.JPG
  29.08.15r.
 • 29.08.15r.Chrobrego.JPG
  29.08.15r.
 • 28.08.15r.Sempolowskiej.JPG
  28.08.15r
 • 27.08.15r.1905-go roku.JPG
  27.08.15r.
 • 25.08.15r.Olsztynska.JPG
  25.08.15r
 • 25.08.15r.Wyscigowa.JPG
  25.08.15r.
 • 24.08.15r.Witosa.JPG
  24.08.15r.
 • 22.08.15r.Potkanskiego.JPG
  22.08.15r.
 • 21.08.15r.Stara Wola Golebiowska.JPG
  21.08.15r.
 • 21.08.15r.Kolejowa.JPG
  21.08.15r.
 • 20.08.15r.Maratonska.JPG
  20.08.15r.
 • 19.08.15 Wiedenska.JPG
  19.08.2015

Aktualności

Kolejne boksy dla psów wyremontowano w radomskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

przez Administrator

Dobiegł końca remont kolejnych  15 boksów w Schronisku . W ramach modernizacji Wykonawca wymienił posadzki na wybiegach, zamontował drewniane podesty, wymienił zniszczone  elementy słupków ogrodzeniowych, naprawił  i  wymienił siatki ogrodzeniowe oraz  wymienił rynienkę ściekową.

Przypomnijmy, że prace remontowe w Schronisku prowadzone są systematycznie.
W  2012 r.  i 2013 r. miasto zakupiło 26 mobilnych boksów z wyposażeniem. Przeprowadzono również prace remontowe w budynku administracyjnym.
W 2014 r.  wyremontowano 15 wybiegów dla psów .

W roku 2016  planowane są dalsze prace remontowe w Schronisku.

Wszystko z myślą o poprawie warunków dla zwierząt  bytujących
w naszym  Schronisku.

 

Zwierzęta bezdomne pod pieczą gminy

przez Administrator

 

Rada Miejska przyjęła nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok. Koszty jego realizacji ponosi budżet miasta.

Spośród zadań objętych programem, największe pieniądze, prawie 800 tysięcy złotych, przeznaczone są na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Następne w kolejności „finansowej wagi” jest zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na które miasto rezerwuje 95  tysięcy złotych.  Trzecia pozycja to 40 tysięcy na opiekę nad wolno żyjącymi kotami,  w tym ich dokarmianie. Miasto będzie także kontynuowało działania związane z promocją czipowania psów, na które wydać możemy do 10 tysięcy złotych.

Zaproponowane w nowo przyjętym programie rozwiązania stanowią kontynuację tych, które były realizowane w latach ubiegłych. W tym miejscu warto przypomnieć, co - z myślą głównie o bezdomnych zwierzętach - zrobiliśmy dzięki miejskim pieniądzom w ubiegłym roku:  

- 659 bezdomnych zwierząt przebywających w  radomskim schronisku znalazło nowy dom

-835 bezdomnych zwierząt  zostało odłowionych z ulic naszego miasta przez Straż Miejską w Radomiu i  zapewniono  im opiekę w schronisku dla bezdomnych zwierząt.  

- 141 dziko żyjących kotów zostało poddanych sterylizacji lub  kastracji.  Oprócz zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych w lecznicach koty zostały zaszczepione, odpchlone oraz odrobaczone i oznakowane. Działania te były realizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia przez dwie radomskie organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Zwierzęta te zostały objęte  opieką oraz udzielono im pomocy poprzez   ich dokarmianie. W ramach zadania organizacje nawiązały kontakty z lokalnymi opiekunami kotów, którym przekazano  w sumie około 280 kg karmy. Karmę odebrało 45 osób, które na co dzień opiekują się bezdomnymi kotami.

- 315 zwierzętom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych udzielono pomocy weterynaryjnej i zapewniono opiekę w lecznicy. Zwierzęta do lecznicy dowiezione były przez Straż Miejską w Radomiu,  a w szczególnych przypadkach pomocy udzielono w miejscu  wypadku, w którym poszkodowane były zwierzęta.

- 325 psów z terenu naszego miasta zostało bezpłatnie trwale oznakowanych poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego transpondera, tzw. czipa i zarejestrowanych w międzynarodowej bazie danych Safe - Animal.

Kontrola założeń programu spoczywa na prezydencie miasta, a jego realizacja zakłada współpracę Straży Miejskiej, wydziału ochrony środowiska  i rolnictwa Urzędu Miejskiego, lekarzy weterynarii oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt.

O szczegółach programu na bieżący rok czytaj na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM.

 

Ruszyła akcja sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów

przez Administrator

 

Od dnia 14 kwietnia  br. dwie organizacje pozarządowe: Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" i rozpoczęły akcję sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów miejskich.

Na realizację zadania w 2015 roku Gmina Miasta Radomia  przeznaczyła kwotę w wysokości 40.000 zł.

Osoby  opiekujące się bezdomnymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują je do wybranych lecznic weterynaryjnych z którymi współpracują w ramach realizacji zadania. W lecznicy oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą zaszczepione, odpchlone oraz odrobaczone. W ramach zadania realizowane   będzie również dokarmianie kotów w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu oraz edukacja w zakresie właściwych postaw człowieka wobec tych zwierząt.

Akcja trwa do 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115, 692 492 757

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

 

40 tysięcy na bezdomne koty w 2015 r.

przez Administrator

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,, 4 Łapy’’ będą realizowały program związany z  zapobieganiem bezdomności kotów.

Ograniczenie bezdomności kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację, pomoc im przez czasowe dokarmianie oraz propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku do tych zwierząt były przedmiotem ogłoszonego przez Urząd Miejski konkursu na realizację zadania publicznego. Konkurs został rozstrzygnięty. Dotacja gminna przeznaczona na jego realizację do końca bieżącego roku wynosi 40 tysięcy złotych. Program będą realizowały Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,, 4 Łapy’’.  Oba stowarzyszenia otrzymają po połowie tej kwoty, czyli po 20 tysięcy złotych.

Zadaniem stowarzyszeń będzie odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do lecznicy w celu  dokonania oceny ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia. Weterynarz wykona badanie kliniczne kwalifikujące do znieczulenia i  przeprowadzi zabieg sterylizacji lub kastracji, a także  odpchlenie i odrobaczenie.  Konieczne jest też zapewnienie niezbędnej opieki pozabiegowej i oznakowanie kota po sterylizacji lub kastracji.  Na koniec, po odebraniu zwierząt po wykonaniu zabiegu, zwierzęta będą  wypuszczane w dotychczasowym miejscu ich bytowania. W razie potrzeby możliwy jest zakup niezbędnych akcesoriów do wyłapywania kotów (np. klatki, łapki) oraz akcesoriów do ich przetrzymywania, jednak z zastrzeżeniem, że kwota wydatków na ten cel nie przekroczy 3% całości przyznanej dotacji.

Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać się będzie w okresie jesienno – zimowym. Zadanie obejmuje zakup karmy i jej wydanie osobom opiekującym się  wolno żyjącymi kotami.

Propagowanie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących winno być realizowane w taki sposób, aby działaniami dotyczącymi promowania właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących objęta była jak największa liczba mieszkańców Radomia – dorosłych, dzieci i młodzieży.  

Działania objęte ofertą maja być realizowane we współpracy z osobami, które na co dzień opiekują się wolno żyjącymi kotami oraz z właścicielami nieruchomości,  na których koty bytują.

 

Bezpłatne czipowanie psów

przez Administrator

Około 425 kolejnych psów może w tym roku zostać bezpłatnie zaczipowanych dzięki gminie. Usługa na koszt gminy jest dostępna w pięciu lecznicach weterynaryjnych. 

Urząd Miejski rozstrzygnął  przetarg i podpisał umowę na usługę weterynaryjną polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właścicielami są  mieszkańcy Radomia. Kwota, jaką miasto przeznaczyło na sfinansowanie tej akcji,  wystarczy na wszczepienie czipów 425 psom. Wszczepienie transpordera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa: gmina pokrywa koszty zarówno zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej.

Właściciele psów, którzy chcą skorzystać z czipów ufundowanych przez budżet miasta mogą zgłaszać się ze swymi czworonogami do następujących placówek: 

Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec" - ul. Wyścigowa 3e

Gabinet Weterynaryjny "Pupil" - ul. Szydłowiecka 20

Przychodnia Wetrerynaryjna ABC Uni-Wet - ul. Batorego 11

Gabinet Weterynaryjny - ul. Orląt Lwowskich 7

Centrum Zdrowia Zwierzat Art-Wet - ul. Miła 17

Czipowanie psów w Radomiu na takich zasadach odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska znajdują się dane blisko 10 tysięcy psów, wśród których są także zwierzaki ze schroniska. 

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu