Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • 21.06.2022r-pacynska
  21.06.2022r-Pacyńska
 • 21.06.2022r-kuronia
  21.06.2022r-Kuronia
 • 13.06.2022r-Wosnicka
  13.06.2022r-Wośnicka
 • 13.06.2022r-witkacego
  13.06.2022r-Witkacego
 • 12.06.2022r-Witosa
  12.06.2022r-Witosa
 • 12.06.2022r-warszawska rondo
  12.06.2022r-Warszawska/Rondo
 • 09.06.2022r-zbrowskiego
  09.06.2022r-Zbrowskiego
 • 08.06.2022rwitkacego
  08.06.2022r-Witkacego
 • 05.06.2022r-mieszka I
  05.06.2022r-Mieszka I
 • 18.05.2022r-limanowskiego
  18.05.2022r-Limanowskiego
 • 13.05.2022r-galczynskiego
  13.05.2022r-Gałczyńskiego
 • 05.05.2022r-ludwikowska
  05.05.2022r-Ludwikowska
 • 02.05.2022r-stalowa
  02.05.2022r-Stalowa
 • 20.04.2022r-Ostrowiecka
  20.04.2022r-Ostrowiecka
 • 14.04.2022r-gajowa
  14.04.2022r-Gajowa
 • 24.09.2022 Prusa S
  24.09.2022
 • 22.09.2022 11 Listopada S
  22.09.2022
 • 22.09.2022 Potrzebna S
  22.09.2022
 • 22.09.2022 Wisniowa S
  22.09.2022
 • 20.09.2022 Gebarzewska S
  20.09.2022
 • 19.09.2022 Mieszka I S
  19.09.2022
 • 18.09.20202 Struga S
  18.09.2022
 • 16.09.2022 Kozienicka S
  16.09.2022
 • 16.09.2022 Planty S
  16.09.2022
 • 16.09.2022 Kusocinskiego S
  16.09.2022
 • 15.09.2022 Urocza S
  15.09.2022
 • 15.09.2022 Glowna S
  15.09.2022
 • 15.09.2022 Jozefowska S
  15.05.2022
 • 14.09.2022 Bulwarowa S
  14.09.2022
 • 13.09.2022 Sandomierska S
  13.09.2022

Aktualności

informacja ws. zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących

przez Administrator

INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 

Informujemy, iż limit miejsc na wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących został wyczerpany.

Większość zabiegów została już wykonana, pozostałe zapisane koty czekają na zabiegi zgodnie z ustalonymi terminami z lekarzem weterynarii.

W związku z powyższym  informujemy mieszkańców, aby w tej sprawie już nie kontaktowali się z koordynatorami ww. zadania.

Można natomiast zgłaszać się na zapisy w celu otrzymania karmy dla swoich podopiecznych.  Chętni opiekunowie kotów wolno żyjących, którzy są zainteresowani otrzymaniem karmy dla kotów w okresie jesienno-zimowym mogą zgłaszać się do niżej wymienionych  koordynatorów w celu zapisania się  na listę.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

- Joanna tel. 509-248-699 po godz. 15:00

- Magda tel. 514-083-544 w godz. 8:00 - 16:00

 

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywającech na terenie Radomia ws. postepowania w przypadku posiadania zwierząt towarzyszących.

przez Administrator

 

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywającech na terenie Radomia ws. postepowania
w przypadku posiadania zwierząt towarzyszących.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przekazuje do wiadomosci informacje, odnoszqce się do zaistnialych przypadków przebywania na terenie miasta Radomia obywateli Ukrainy w zwiqzku z relokacjq przez polską granicą w trakcie trwania konfliktu militarnego w przypadku posiadania przez nich zwierząt towarzyszqcych (w szczególnosci psów, kotów, fretek). Sposób postępowania lnspekcji Weterynaryjnej w tych przypadkach reguluje na dzień dzisiejszy Tymczasowa Procedura   Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 1 marca 2022 r. W mys! zawartych w niej uregulowan najwa:iniejszymi kwestiami są zasady dotyczące:

1. Koniecznosci zidentyfikowania zwierzqt towarzyszqcych obywatelom Ukrainy na terenie oraz obJęcie weryfikacjq ich statusu epizootycznego w szczególnosci szczepień przeciwko wsciekliźnie zgodnie z posiadaną dokumentacją wystawioną przy przekraczaniu granicy.

2. Koniecznosci uzyskania przez obywateli Ukrainy (czasowo przebywajqcych) dla zwierzqt im towarzyszqcych pozwolenia na przemieszczenie na terytorium UE (Polski) lub tranzyt przez państwo czlonkowskie poprzez złożenie oswiadczenia w tym względzie.

Powiatowy Jnspelaorat Weterynarii w zwiqzku z powyższym  informuje obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Radomia w miejscu traktowanym jako stale, tj. gdzie pobyt planowany jest jako ostateczny jak również tych, którzy przebywają czasowo przed przejazdem do innego miejsca  na terytorium Polski lub do innego kraju Unii Europejskiej o zglaszanie się w celu ,,zalegalizowania pobytu zwierząt i możliwości jego przemieszczania" z weryfikacją dotychczasowych uprawnień wydanych na granicy. W myśl ww. wytycznych w przypadkach wymagajqcych czynnosci obserwacji, znakowania-chipowania,,  szczepienia przeciwko wściekliźnie.

W załaczeniu: Procedura i wzór wniosku

Wersja językowa polska i ukraińska

APEL DO OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

przez Administrator

Apel do opiekunów kotów wolno żyjących

Podczas dokarmiania kotów wolno żyjących, apelujemy o ostrożność. Uważajcie Państwo na siebie i zachowajcie czujność, obserwujcie koty, którymi się opiekujecie.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów u zwierząt prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii 48 362 78 78 49 wew. 30  lub do Straży Miejskiej w Radomiu tel. 986

Jeśli to tylko możliwe, zasadne jest również, aby po nakarmieniu kotów zabierali Państwo miseczki z niezjedzoną karmą, żeby w ten sposób nie wabić np. lisów w miejsca dokarmiania

Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego, odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich.

Zdecydowana większość przypadków wścieklizny u ludzi jest następstwem ugryzienia lub pokąsania przez zarażone zwierzęta. Należy podkreślić, że chociaż to psy są utożsamiane z tą chorobą, w krajach rozwiniętych przyczyną zakażeń u ludzi są nietoperze, natomiast w naszym kraju rezerwuarem wirusa jest lis rudy. Okres wylęgania zazwyczaj wynosi do 3 miesięcy, niemniej w specyficznych przypadkach może on dochodzić nawet do 12 miesięcy. 

Jak można zarazić się wścieklizną?

Do zainfekowania wirusem dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę lub drogą dospojówkową. W pierwszym przypadku zainfekowanie ludzkiego organizmu odbywa się poprzez kontakt rany ze śliną chorego zwierzęcia. Z kolei w przypadku zakażenia dospojówkowego tzw. aerogennego dochodzi w wyniku wdychania powietrza w jaskini, w której bytują chore nietoperze. Mając na uwadze fakt, że zwierzęta domowe obligatoryjnie są szczepione przeciwko wściekliźnie, źródłem zakażenia są prawie zawsze dzikie zwierzęta. 

Wspomniany czas intubacji choroby, który może dochodzić nawet do 12 miesięcy, jest zależny od miejsca pokąsania, a także ilości i siły wirusa. W drastycznych przypadkach choroba może zacząć dawać objawy w kilka dni od zdarzenia, w innych potrzebuje kilku miesięcy. Można powiedzieć, że im bliżej głowy został zainfekowany organizm, tym szybciej pojawią się objawy, a przebieg choroby będzie gwałtowniejszy. 

Objawy i fazy postępowania wścieklizny.

Wirus wścieklizny atakuje układ nerwowy ze szczególną agresją wobec rdzenia kręgowego oraz mózgu. W konsekwencji wywołuje zapalenie tkanki nerwowej i rozprzestrzenia się po nerwach obwodowych. Cały przebieg choroby dzieli się na fazy:

Faza zwiastunów. W pierwszym okresie od zakażenia choroba w swoich objawach przypomina grypę. Pojawia się gorączka, rozbicie, uczucie dużego zmęczenia i bóle mięśni. W miejscu ugryzienia pojawia się swędzenie, mrowienie i narastający ból, a w dalszej konsekwencji także wyjątkowa wrażliwość na dotyk. W dalszej kolejności występuje zaburzenie czucia. Ta faza trwa do 5 dni i jest początkowym etapem choroby.

Faza porażeń. Wścieklizna jest choroba postępującą, która w drugiej fazie objawia się wyraźnym pobudzeniem. U chorego obserwuje się światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki oraz omamy słuchowe i wzrokowe. Zakażony sprawia wrażenie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Następuje wzrost temperatury ciała, objawiający się skurczem mięśni ust, twarzy, krtani i gardła wodowstręt. Pomimo rosnącego pragnienia chory nie jest w stanie pić – skurcze nasilają się przy każdorazowej próbie kontaktu z wodą. Ponadto pojawiają się skurcze mięśni oddechowych powodujące zasinienie twarzy oraz drgawki. 

Faza śpiączki. Po wystąpieniu tychże objawów większość chorych umiera. Silniejsze organizmy przechodzą w stan śpiączki. W tej fazie dochodzi do całkowitej destrukcji układu nerwowego i porażeń wiotkich.

Wścieklizna – leczenie i zapobieganie

Wścieklizna jest chorobą śmiertelną. Do tej pory nie znaleziono skutecznego sposobu jej leczenia, a więc wszystkie działania opierają się na profilaktyce. Z tego punktu widzenia warto wiedzieć, jak zachowuje się chore na wściekliznę zwierzę, by móc w porę zareagować i możliwie najbardziej uniknąć kontaktu.

W przypadku dzikich zwierząt charakterystyczną cechą chorych osobników jest utrata naturalnej płochliwości. Tym samym dzikie np. leśne zwierzę, które śmiało do nas podchodzi powinno wzbudzić naszą czujność. Chociaż samo pogłaskanie zwierzęcia nie grozi zakażeniem, nie wiemy czy po chwili zwierzę nie zareaguje agresją, dlatego pod żadnym pozorem nie powinniśmy próbować dotykać zwierząt leśnych, dzikich kotów czy psów. Zwracajmy także uwagę na naszych domowych pupili. Szczególnie, jeśli miały kontakt z dziką zwierzyną lub samodzielnie przebywają poza domem. Jeśli nasz pies lub kot wrócił do domu z raną, wykazuje niechęć do picia i jedzenia, a także ciągle drapie ranę i ma rozszerzone źrenice oraz ślinotok, to powinniśmy go odizolować i udać się z nim do lecznicy. 

Jeśli zostaliśmy ugryzieni przez zwierzę należy:

 • oczyścić ranę silnym środkiem antyseptycznym lub detergentem,
 • pozwolić na krwawienie ( o ile nie doszło do uszkodzenia dużych naczyń),
 • zabezpieczyć ranę jałowym opatrunkiem,
 • udać się do lekarza.

Nie należy bagatelizować ran powierzchownych, które także mogły stać się źródłem zakażenia.  U osób narażonych zawodowo na pokąsanie przez dzikie zwierzęta stosuje się tzw. szczepienia przedekspozycyjne.

Ważne! Szczepionkę ochronną u ludzi można zastosować także po ugryzieniu, ale przed wystąpieniem objawów choroby – tylko wtedy wykazuje ona swoją skuteczność.

Pamiętajmy o profilaktyce

Wścieklizna to choroba, której nie można bagatelizować. Można zminimalizować ryzyko szczepiąc zwierzęta domowe i unikając kontaktu z dzikimi i nieznanymi zwierzętami. Nie pozwalajmy dzieciom głaskać nieznanych – acz miłych w obyciu – np. psów i kotów, a sami nie stwarzajmy zagrożeń karmiąc dzikie zwierzęta w lesie.

 

UWAGA! OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA KOTÓW DOMOWYCH PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE

przez Administrator

W dniu 31.12.2021 r. ukazało się rozporządzenie nr 49 Wojewody Mazowieckiego

 Rozporządzenie nr 49 wojewody mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy. 

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wprowadza obowiązek szczepienia kotów domowych na wściekliznę rozporządzeniem nr 49/2021 "szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.”

 

 

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU

przez Administrator

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przekazuje do wiadomości:

zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 48 z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), mieszkańców miasta Radom obejmuje następujący nakaz:

Nakazuje się:

- utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

 

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu