(NIE) pożądani mieszkańcy miasta (dziki, lisy...) - Szerszenie

Szerszenie

 

Sąsiedztwo szerszeni choć to w zasadzie  owady pożyteczne nie należy do przyjemnych,  a zwłaszcza pożądanych, a już z pewnością należy mieć do nich respekt. Co o nich wiemy? Są aktywne w dzień i w nocy, polują na inne owady – często szkodniki, ograniczając ich liczebność, są agresywne w pobliżu swojego gniazda, poza nim są raczej spokojne, chętnie przylatują do światła. Długość ciała robotnicy wynosi od 17-24 mm, królowej od 25-35 mm.Ich jad uwalniany przy użądleniu choć jest mniej toksyczny niż jad pszczoły, powoduje większy ból a także może spowodować  reakcje alergiczne, czy też wstrząs anafilaktyczny. Przy spotkaniu tego owada zaleca się zachowanie spokojne, gdyż machanie rękami czy inne gwałtowne reakcje prowokują go do reakcji obronnych. Jeżeli dostanie się do naszego domu gdy jest ciemno, warto, jeżeli to możliwe zapalić na zewnątrz źródło światła, które może go wywabić z pomieszczenia. Choć szerszenie to  zwierzęta  leśne  zakładające swoje gniazda zwykle w dziuplach drzew, ostatnio coraz częściej zasiedlają miejsca związane z bytowaniem  człowieka. Jedna kolonia w okresie swojego pełnego rozkwitu może liczyć kilkaset osobników. Wiosną,  gdy zrobi się ciepło, samica szerszenia wybudza się ze snu zimowego i przystępuje do poszukiwania właściwego czyli suchego i ciepłego miejsca do założenia kolonii. Może to być fragment dachu, strych, komin.  Po jego znalezieniu to królowa rozpoczyna budowę gniazda.  Ze śliny i próchniejącego drewna buduje pierwsze komórki, w których będą rozwijały się robotnice. To one kontynuują potem budowę gniazda, pełnią funkcję jego strażniczek, karmią młode oraz utrzymują właściwą temperaturę.  Samice oraz robotnice giną wskutek niskiej temperatury. Przyszłe królowe po znalezieniu miejsca na przezimowanie zapadają w sen zimowy.

Jeżeli już mamy takie niepożądane sąsiedztwo to w jaki sposób możemy się go pozbyć  skutecznie i bezpiecznie?

Szerszenie potrafią zbudować gniazdo nawet wielkości piłki plażowej. Najbezpieczniej jest usunąć gniazdo szerszeni zimą, lub gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas utrzymuje się poniżej  10 st. C. Zaleca się usunięcie starego gniazda, gdyż może się okazać, że wiosną szerszenie wrócą w to samo miejsce. Dodatkowo zaleca się zatkanie  otworów przez które owady te wlatywały do gniazda.

Czy w usunięciu gniazda szerszeni z sąsiedztwa naszego domu pomogą nam strażacy?

Otóż Straż Pożarna usunie nieodpłatnie  gniazdo tylko z tych obiektów, w których przebywają chorzy lub dzieci (szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, place zabaw). W pozostałych  przypadkach jednostka ta ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia, gdyż za usuwanie takich zagrożeń odpowiedzialni są sami właściciele nieruchomości lub ich zarządcy. Ponieważ usunięcie gniazda szerszeni na własną rękę jest niebezpieczne,  lepiej poprosić o pomoc  fachowców.  Mogą w tym pomóc za odpłatnością wyspecjalizowane firmy. Koszt usługi zależy zwykle od wielkości gniazda i jego lokalizacji.  Zwykle świadczeniem takich usług zajmują się podmioty działające w branżach: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja. Koszt usługi zależy od wielkości gniazda i jego lokalizacji.

 

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu